Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Đại học Sunderland

Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Đại học Sunderland tại Singapore

Bạn đang muốn du học thạc sỹ quản trị kinh doanh Singapore. Lựa chọn học Thạc sỹ quản trị kinh doanh (Đại học Sunderland, Anh Quốc cấp bằng) – Master of Business Administration (Awarded by the University of Sunderland, UK) được nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn. Tìm hiểu ngay về chương trình học […]

Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh - Đại học Portsmouth

Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh – Đại học Portsmouth

Cử nhân khoa học (Danh dự) Hệ thống thông tin kinh doanh (Top-up) (Đại học Portsmouth, Anh cấp bằng) – Bachelor of Science (Hons) Business Information Systems (Top-Up) (Awarded by University of Portsmouth, UK) Thông tin về khóa học Mục tiêu khóa học Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật […]

Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí - Đại học Teesside

Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí – Đại học Teesside

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Cơ khí (do Đại học Teesside, Anh Quốc cấp bằng) – Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical (Awarded by Teesside University, UK) VỀ KHÓA HỌC Mục tiêu khóa học: – Tạo niềm đam mê về kĩ thuật cơ khí, ứng dụng vào các tình huống khác nhau và tạo nên […]

Thạc sĩ Quản trị du lịch và khách sạn - Đại học Sunderland

Thạc sĩ Quản trị du lịch và khách sạn – Đại học Sunderland

Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học Sunderland – Anh Quốc cấp bằng) – Master of Science Tourism and Hospitality (Awarded by the University of Sunderland, UK) Về khóa  học Môn học Tourism Concepts and Issues Hospitality Management Studies Research Methods for the Services Sector Current Practices […]

Cử nhân khoa học Hóa sinh - Đại học Portsmouth

Cử nhân khoa học Hóa sinh – Đại học Portsmouth

Cử nhân khoa học (Danh dự) Hóa sinh do Đại học Portsmouth Anh Quốc cấp bằng – Bachelor of Science (Hons) Biochemistry (Awarded by University of Portsmouth, UK) VỀ KHÓA HỌC Cấu trúc và thời gian học – Vào chương trình năm 1 (Level 4): 24 tháng – Vào chương trình năm 2 (Level 5): […]

Cử nhân Kinh tế và Tài chính - Đại học Bangor

Cử nhân Kinh tế và Tài chính – Đại học Bangor

Cử nhân Danh dự Kinh tế và Tài chính (cấp bằng bởi Đại học Bangor, Anh Quốc) – Bachelor of Science (Hons) in Business Studies and Finance (Awarded by Bangor University, UK) Thông tin về khóa học Môn học Năm 1 1) Introduction to Business and Management 2) Business Study Skills 3) Quantitative Methods 4) […]

Cử nhân An ninh mạng - Đại học Teesside

Cử nhân An ninh mạng – Đại học Teesside

Cử nhân khoa học (Danh dự) An ninh mạng (Đại học Teesside Anh Quốc cấp bằng) – Bachelor of Science (Hons) Cybersecurity and Networks (Awarded by Teesside University, UK) Mục tiêu khóa học Đào tạo những sinh viên nhiệt tình, năng động, có kiến thức sâu rộng về mạng lưới an ninh mạng cũng như […]

Cử nhân Quản trị du lịch và khách sạn - Đại học Sunderland

Cử nhân Quản trị du lịch và khách sạn – Đại học Sunderland

Cử nhân khoa học (Danh dự) Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học sunderland Anh Quốc cấp bằng) – Bachelor of Science (Hons) International Tourism and Hospitality Management (Top-Up) (Awarded by the University of Sunderland, UK) Mục tiêu khóa học Chương trình trang bị kiến thức mang tầm quốc tế cho sinh viên […]

Liên Hệ Ngay