Luật Giáo dục tư thục và Hệ thống Chứng chỉ EduTrust

EduTrust là gì? Giải đáp từ A đến Z

Luật Giáo dục tư thục ra đời vào tháng 12 năm 2009. Hội đồng giáo dục tư thục (CPE) được thành lập để quản lí giáo dục hệ tư thục tại Singapore. Đây là thành viên của SkillsFuture Singapore (SSG). Tất cả các tổ chức giáo dục tư thục muốn hoạt động được yêu cầu […]

Liên Hệ Ngay