Cử nhân khoa học ngành Công nghệ Thông tin

CỬ NHÂN KHOA HỌC (DANH DỰ) NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TEESSIDE, ANH QUỐC CẤP BẰNG – BACHELOR OF SCIENCE (HONS) INFORMATION TECHNOLOGY (AWARDED BY TEESSIDE UNIVERSITY, UK)

Cử nhân khoa học ngành Công nghệ Thông tin

Cấu trúc chương trình học ngành Công nghệ thông tin

Năm 1

 • Client Side Scripting
 • Computer and Mobile Technologies
 • Internet Architecture and Security
 • Rapid Development Tools
 • Systems Design and Databases
 • Web and Mobile Development

Năm 2

 • IS Developer
 • Information Systems Security
 • Networks and Systems Administration
 • Relational and NoSQL Databases
 • Rapid Development System

Năm 3

 • Advanced Networks
 • Client-Focused Business Solutions
 • Computing Project
 • ICT Service Management
 • IT Law

Yêu cầu dành cho sinh viên quốc tế:

Thời gian học:

Full time:

Vào từ năm 1: 24 tháng

Vào từ năm 2: 16 tháng

Vào từ năm 3: 8 tháng

Học phí:

Vào từ năm 1 (24 tháng): 31.030 SGD

Vào từ năm 2 (16 tháng): 21.935 SGD

Vào từ năm 3 (8 tháng): 11.235 SGD

Phí đăng ký: 321 SGD

Phí hành chính: 1.900-2.100 SGD

Lưu ý:

Các phí trên đã bao gồm thuế GST

Phí hành chính cho bao gồm phí thành viên MDIS, phí thành viên hàng năm, phí hội thảo, bảo hiểm, phí hướng dẫn (nếu có), bảo hiểm học phí (FPS)

Điều kiện đầu vào:

 Sinh viên từ 17 tuổi trở lên và cần đáp ứng được một trong những yêu cầu sau:

Vào từ năm 1:

– Hoàn thành chương trình dự bị ngành công nghệ thông tin tại MDIS, hoặc

– Hoàn thành chương trình A level, hoặc

– Chương trình dự bị từ học viện tư thục khác với yêu cầu đầu vào hoàn thành lớp 10

Vào từ năm 2

– Hoàn thành chương trình cao đẳng nâng cao ngành công nghệ thông tin tại MDIS hoặc

– Chương trình cao đẳng với chuyên ngành có liên quan từ các học viện tư thục khác với yêu cầu đầu vào là hoàn thành THPT

Vào từ năm 3

– Hoàn thành chương trình cao đẳng nghề tại Singapore với chuyên ngành có liên quan, hoặc

– Hoàn thành chương trình cao đẳng nghề ở quốc gia khác với yêu cầu đầu vào là hoàn thành lớp 10

– Hoàn thành chương trình Higher National Diploma chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc

– Chương trình học liên quan tới công nghệ thông tin tại các học viên tư thục khác (tương đương năm 1, 2 đại học) với yêu cầu đầu vào hoàn thành chương trình THPT

Lưu ý: Một số trường hợp sinh viên cần học thêm một vài môn trước khi vào học chương trình của Đại học Teesside, và phải được sự xem xét và chấp thuận từ trường đại học.

Yêu cầu Tiếng Anh

Sinh viên đáp ứng một trong những điều kiện sau:

– Đạt điểm C6 trong môn Tiếng Anh trong kỳ thi GCE O level, hoặc

– IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)

– Hoàn thành chương trình Tiếng Anh MDIS

– Vượt qua bài test MDIS (advanced level)

Mục tiêu của khóa học:

– Cung cấp kiến thức về ngành công nghiệp/thương mại nhằm giúp sinh viên có kiến thức nền tảng học thuật, việc làm và kinh nghiệm sống có thể vận dụng được phương pháp học tập và nghiên cứu phù hợp

– Giúp sinh viên tìm hiểu đầy đủ kiến thức về khoa học máy tính

– Rèn luyện cho sinh viên nhiều kỹ năng chuyên môn cùng với các kỹ năng mềm giúp sinh viên có những đóng góp tích cực cho nghề nghiệp và tiếp tục nâng cao trình độ học vấn. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học sẽ được miễn giảm các kỳ thi chuyên môn của Hiệp hội máy tính Anh Quốc (British Computer Society) và có thể trở thành một phần trong Hiệp hội kỹ sư chuyên nghiệp quốc tế (Chartered Engineering).

Công nhận

Chương trình Cử nhân khoa học (danh dự) ngành công nghệ thông tin này được Hiệp hội máy tính Anh Quốc (British Computer Society) và Viện Công Nghệ thông tin Anh Quốc (Chartered Institute) công nhân, với tấm bằng này sinh viên đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về trình độ học vấn và có thể đăng ký trở thành chuyên gia công nghệ thông tin được quốc tế công nhận.

Phương pháp đánh giá

Kiến thức, mức độ hiểu biết, nhận thức và khả năng vận dụng của sinh viên chủ yếu được đánh giá thông qua bài kiểm tra và các đánh giá khác của khóa học.

Về các kỹ năng thực hành sẽ được đánh giá dựa trên các yếu tố thực tế khi sinh viên hoàn thành sản phẩm của mình.

Các kỹ năng mềm khác sẽ được đánh giá dựa vào các môn học có liên quan, ví dụ kỹ năng giao tiếp sẽ được đánh giá khi sinh viên đưa ra các biện pháp để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật. Các môn học khác như Enterprise Project là cơ sở để đưa ra những đánh giá quan trọng các kỹ năng mềm của sinh viên bởi môn học có nhiều yêu cầu về các dự án cần phát triển, làm việc nhóm, cách thức giải quyết vấn đề và kỹ năng đưa ra quyết định.

Quản lý việc học và tự phát triển bản thân chủ yếu được đánh giá khi sinh viên hoàn thành xong các yêu cầu của khóa học.

Làm việc nhóm được lồng ghép vào trong một số môn học và được đánh giá dựa vào sự phát triển đáng kể của các kỹ năng mềm và sự đánh giá từ bạn bè.

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình học có sự kết hợp giữa học thuật và thực hành sẽ trang bị cho sinh viên nhiều kỹ năng và đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau như hỗ trợ người dùng, phân tích hệ thống, và phát triển hệ thống. Một hướng đi khác cũng có nhiều triển vọng nghề nghiệp như hỗ trợ hệ thống mạng hoặc thiết kế web.

Nhu cầu việc làm cho ngành công nghệ thông tin ngày càng tăng cao

Số lượng nhân sự tuyển dụng ngành công nghệ thông tin tăng 15.1% đạt 172.800 vào năm 2015. Cùng với 20.100 công việc đang tuyển dụng trong ngành này, do đó nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin tăng 17.1% đạt 192.900 trong năm 2015.

Các chuyên gia trong ngành công nghệ thông tin dự đoán sẽ tăng 53.200 từ năm 2016 đến 2018.

Các ngành công nghệ thông tin chuyên về kỹ thuật chiếm hơn 7 trong số 10 công việc vào năm 2015. Vai trò của chuyên ngành phát triển công nghệ thông tin chiếm 48% tổng số nhu cầu tuyển dụng chuyên gia công nghệ thông tin, và phát triển phần mềm là chuyên ngành đang có nhu cầu cao nhất trong tuyển dụng.

Nhóm chuyên ngành kế tiếp có nhu cầu cao là các vị trí liên quan đến Hệ thống mạng, chiếm 16% trong tổng số nhu cầu về ngành công nghệ thông tin.

Những chuyên ngành khác của công nghệ thông tin như bảo mật công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, Infocomm R&D chiếm 6% (9.300). Tổng nhu cầu của nguồn nhân lực này tăng 4.200 tương đương 2,7% đạt 161.200 vào năm 2013.

Xem thêm thông tin về đối tác đào tạo và cấp bằng chương trình ngành công nghệ thông tin tại Học viện MDIS:  Đại học Teesside Anh Quốc 

Post Author: admin