Cư nhân khoa học ngành Tâm lý học

CỬ NHÂN KHOA HỌC (DANH DỰ) NGÀNH TÂM LÝ HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC COVENTRY, ANH QUỐC CẤP BẰNG – BACHELOR OF SCIENNCE (HONS) PSYCHOLOGY (TOP-UP) (AWARDED BY COVENTRY UNIVERSITY, UK)

Cư nhân khoa học ngành Tâm lý học

Về khóa học:

Khóa học này giảng dạy cho sinh viên cách thức để hiểu được suy nghĩ, cảm xúc và cách cư xử của người khác nhờ vào các phương pháp nghiên cứu tâm lý học.  Khóa học này cũng cung cấp nền tảng kiến thức và các phương pháp nghiên cứu về tâm lý học thông qua nhiều quan điểm và phương pháp khác nhau.

Cấu trúc chương trình học:

Full time: 12 tháng

Môn học:

 • Work Experience
 • Quantitative Methods for Psychologists
 • Qualitative Techniques and Research Design for Psychologists
 • Academic Writing 2: Developing Skill in Academic Writing
 • Professional Skills for Psychology Graduates
 • Clinical Psychology
 • Health Psychology
 • Educational and Child Psychology
 • Independent Research 1
 • Independent Research 2
 • Intercultural Communication in a Global Society

Yêu cầu dành cho sinh viên quốc tế:

Học phí:

Phí đăng ký: 321 SGD

Học phí: 29.960 SGD

Phí hành chính: 1.900 – 2.100 SGD

Các phí trên đã bao gồm thuế GST

Phí hành chính cho bao gồm phí thành viên MDIS, phí thành viên hàng năm, phí hội thảo, bảo hiểm, phí hướng dẫn (nếu có), bảo hiểm học phí (FPS)

Yêu cầu đầu vào:

Sinh viên từ 17 tuổi trở lên và cần đáp ứng một trong những yêu cầu sau:

–  Hoàn thành chương trình Cao đẳng nâng cao ngành tâm lý học từ MDIS, hoặc

–  Hoàn thành chương trình Cao đẳng nghề ở Singapore liên quan đến Tâm lý học, hoặc

– Hoàn thành các chương trình có liên quan đến tâm lý từ các học viện tư thục , hoặc trường khác với yêu cầu đầu vào hoàn thành xong THPT

Lưu ý:

Hồ sơ của sinh viên phải được sự xem xét và chấp nhận từ trường Đại học

Yêu cầu Tiếng Anh:

– Môn Tiếng Anh đạt điểm C6 trở lên trong kỳ thi GCE O level, hoặc

– Hoàn thành chương trình Tiếng Anh của MDIS, hoặc

– Thư xác nhận chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh từ trường cao đẳng/đại học

– EILTS 6.0 , không kỹ năng nào dưới 5.5 hoặc tương đương

– Hoàn thành chương trình dự bị của MDIS với IELT 5.5

Mục tiêu của khóa học:

– Trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện về tâm lý học và đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệp hội Tâm lý Anh.

– Giúp sinh viên vận dụng được các phương pháp nghiên cứu và nâng cao nhận thức về đạo đức trong tâm lý học.

– Tạo cơ hội cho sinh viên có thể thực hiện các nghiên cứu độc lập về tâm lý học

–  Khuyến khích sinh viên phát triển toàn diện kiến thức và kỹ năng nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp lựa chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân

– Hỗ trợ sinh viên tích lũy được kinh nghiệm nghiên cứu và kinh nghiệm làm việc

Tốt nghiệp:

Sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học sẽ được Đại học Conventry, Anh Quốc trao bằng Cử nhân khoa học (danh dự) ngành Tâm lý học.

Xem thêm thông tin về trường Đại học Conventry Anh Quốc

Cơ hội ngành nghề:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

– Tâm lý học

– Giáo viên

– Tư vấn viên

– Cán bộ quản chế

– Trợ lý nghiên cứu

– Công chức

– Quản lý nhân sự

– Hỗ trợ tư pháp

– Tuyển dụng và nhiều vị trí khác

Kết nối doanh nghiệp

Năm 2016, Học viện MDIS đã ký hợp tác với Hiệp hội Tâm lý học Singapore ( Singapore Psychological Society (SPS)) nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với nhau. Sự hợp tác này cho phép sinh viên ngành Tâm lý học của MDIS trở thành thành viên chính thức của Hội và có được những lợi ích sau:

– Đủ tư cách để sử dụng từ viết tắt SMSPS

– Trở thành thành Hội viên chính thức của SPS

– Thường xuyên được cập nhật thông tin cũng như  bản tin online về những vấn đề xã hội liên quan đến tâm lý

– Cơ hội kết nối với các nhà tâm lý học tại SPS cũng như thông qua các sự kiện xã hội

– Cơ hội phát triển bản thân thông qua các cuộc họp chuyên đề và các buổi họp nhóm

– Ưu tiên hơn trong việc tham gia các chương trình hội thảo, diễn đàn

Post Author: admin