Cử nhân Khoa học Y sinh – Đại học Coventry

Cử nhân Khoa học (Danh dự) Khoa học Y sinh (do Đại học Coventry Anh Quốc cấp bằng) – Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science (Awarded by Coventry University, UK).

Cử nhân Khoa học Y sinh - Đại học Coventry

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Năm 1

 1. HUMAN PHYSIOLOGY IN HEALTH AND DISEASE
 2. BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY
 3. CELL AND MOLECULAR BIOLOGY
 4. SKILLS FOR BIOMEDICAL SCIENCE 1
 5. SKILLS FOR BIOMEDICAL SCIENCE 2
 6. INTRODUCTION TO BIOMEDICAL ANALYSIS
 7. ACADEMIC WRITING FOR SCIENCES

Năm 2

 1. BIOMEDICAL BIOCHEMISTRY
 2. CELL BIOLOGY AND HAEMATOLOGY
 3. INFECTION AND IMMUNITY
 4. CONTEMPORARY SKILLS FOR BIOMEDICAL SCIENCE
 5. RESEARCH SKILLS FOR BIOMEDICAL SCIENCE
 6. MOLECULAR GENETICS
 7. RESEARCH INTERNSHIPS: STUDENTS AS RESEARCHERS

Năm 3

 1. CLINICAL BIOCHEMISTRY
 2. MEDICAL MICROBIOLOGY
 3. HAEMATOLOGY AND IMMUNOLOGY
 4. INDEPENDENT PROJECT IN BIOMEDICAL SCIENCE
 5. RESEARCH DESIGN FOR BIOMEDICAL SCIENCE
 6. CANCER BIOLOGY
 7. INTERCULTURAL COMMUNICATION IN A GLOBAL SOCIETY

Cấu trúc chương trình và thời gian học

Học toàn thời gian

– Vào chương trình năm 1 (Level 4): 30 tháng

– Vào chương trình năm 2 (Level 5): 20 tháng

Chi phí khóa học gồm

Phí đăng kí: 321 SGD

Học phí:

– Vào chương trình năm 1 (30 tháng): 47,615 SGD

– Vào chương trình năm 2 (20 tháng): 34,240 SGD

Các phí hành chính khác: 1,900 – 2,100 SGD

Lưu ý:

Các phí trên đã bao gồm thuế GST 7%

Các phí hành chính dành cho sinh viên toàn thời gian bao gồm thẻ thành viên MDIS, phí thành viên hàng năm, phí hội thảo, bảo hiểm y tế, phí hướng dẫn (nếu có) và phí bảo hiểm học phí FPS

Các phí trên chưa bao gồm các chi phí khác, gồm các phí không bắt buộc mà sinh viên sẽ phải đóng khi cần hoặc nếu có. Phí này đóng trực tiếp cho trường khi phát sinh.

Yêu cầu đầu vào

Tất cả sinh viên phải từ đủ 17 tuổi trở lên và thỏa 1 trong các điều kiện sau:

Vào chương trình năm 1 (Level 4)

– Hoàn tất chương trình Dự bị ngành Khoa học Y sinh tại MDIS

– Đạt BBC trong kì thi A level các môn tự nhiên, trong đó có môn Sinh học, và ngoại trừ các môn chung

– Các bằng cấp liên quan khác từ các trường tư thục hoặc các trường cao học được công nhận khác với các ngành khoa học  liên quan (tương đương chương trình năm 1 hoặc level 4 của chương trình đại học) với yêu cầu đầu vào hoàn tất lớp 10 trở lên

Vào chương trình năm 2 (Level 5):

– Hoàn tất chương trình Cao đẳng nghề các ngành khoa học (tương đương chương trình năm 1, level 4 đại học)

– Hoàn tất cao đẳng tại các trường tư thục khác hoặc các học viện cao học được công nhận các ngành khoa học (tương đương chương trình năm 1, level 4 chương trình đại học) với yêu cầu đầu vào hoàn tất lớp 12 trở lên

Lưu ý: tất cả các hồ sơ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của trường đại học

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào

Tất cả sinh viên phải thỏa 1 trong các điều kiện sau:

– Đạt điểm C6 trong bài kiểm tra GCE O level

– Hoàn thành chương trình tiếng Anh MDIS

– Thư xác nhận học chương trình tiếng Anh từ trường đại học hoặc cao đẳng

– IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5)

– Sinh viên có IELTS 5.5 sẽ được miễn IELTS 6.0 nếu hoàn thành chương trình Dự bị tại MDIS

Mục tiêu khóa học

Các nhà khoa học Y sinh đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và phòng ngừa bệnh, cũng như kiểm soát, theo dõi điều trị bệnh. Chương trình Cử nhân Khoa học y sinh này nhằm mục đích giảng dạy nhiều môn học nhằm cung cấp kiến thức cho người học về các bệnh lí về mặt sinh học. Môn học bắt buộc của chương trình này gồm các môn như sinh học con người, sinh học tế bào, di truyền học, sinh học phân tử và miễn dịch học, số học, thống kê, máy tính, thiết bị đo lường và kỹ thuật phân tích bao gồm quy trình định lượng, phân tách & xác định

Sau khi hoàn tất chương trình học này sinh viên có thể ứng dụng các kiến thức đã học gồm:

– Bệnh lí về mặt sinh học, các yếu tố & quy trình ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh lí con người

– Các chuyên ngành của khoa học y sinh và ứng dụng của nó vào các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về bệnh và chẩn đoán bệnh

– Các vấn đề thực tế trong lĩnh vực khoa học y sinh

– Các tiêu chuẩn và trách nhiệm chuyên môn của nhà khoa học y sinh

Xem thêm thông tin về Đại học Convetry

 

Post Author: admin