Cử nhân kinh tế Quản trị nhân sự – Đại học Portsmouth

Bachelor of Arts (Hons) Business and Human Resource Management (Top-Up) – Cử nhân (Danh dự) Kinh tế và Quản trị nhân sự (Top – up)

Cử nhân kinh tế Quản trị nhân sự - Đại học Portsmouth

Môn học

Chương trình đại học năm 2

 1. Human Resource Development – 20 tín chỉ
 2. Contemporary Employment Relations – 20 tín chỉ
 3. Employability, Research And Professional Development – 20 tín chỉ
 4. Human Resource for the Professional – 20 tín chỉ
 5. Developing Individual and Team Creativity – 20 tín chỉ
 6. Responsible Business Management And Sustainability – 20 tín chỉ

Chương trình đại học năm 3

 1. Business Research Project – 40 tín chỉ
 2. People Resourcing – 20 tín chỉ
 3. Strategic and Comparative Human Resource Management – 20 tín chỉ
 4. Cross Cultural Awareness For Business – 20 tín chỉ
 5. Managing Equality And Diversity At Work – 20 tín chỉ

DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Cấu trúc và thời gian học

Học toàn thời gian:

– 16 tháng nếu vào chương trình năm 2 đại học

– 8 tháng nếu vào thẳng chương trình năm cuối, năm 3 đại học

Chi phí khóa học

Phí đăng kí: 321 SGD

Học phí:

– Vào chương trình năm 2: 23,005 SGD/ 16 tháng

– Vào chương trình năm 3: 12,305 SGD/ 8 tháng       

 Lưu ý:

– Các phí trên đã bao gồm GST 7%

– Chưa bao gồm phí hành chính khác

Yêu cầu đầu vào

Tất cả học viên phải từ 17 tuổi trở lên và thỏa 1 trong các điều kiện sau:

Vào chương trình năm 2 đại học/ Level 5:

– Cao đẳng Kinh tế học của MDIS, hoặc

– Chứng chỉ quốc gia HNC các ngành liên quan kinh tế*, hoặc

– Các chương trình Cao đẳng liên quan được đào tạo và cấp bằng từ các trường tư thục hoặc được bằng cấp các ngành liên quan kinh tế được công nhận (tương đương năm 1 đại học hoặc level 4) với yêu cầu đầu vào lớp 12 trở lên*

Vào chương trình năm 3 đại học/ Level 6^:

– Hoàn thành chương trình cao đẳng nghề các ngành kinh tế, với chuyên ngành Quản trị nhân sự (tương đương chương trình level 4/ năm 1 và level 5/ năm 2 của chương trình đại học)*

– Hoàn thành chương trình cao đẳng tại các trường nước ngoài các ngành kinh tế, với chuyên ngành Quản trị nhân sự (tương đương chương trình level 4/ năm 1 và level 5/ năm 2 của chương trình đại học) với điều kiện đầu vào là hoàn thành chương trình lớp 10*

– Chứng chỉ quốc gia (HND) các ngành liên quan kinh tế, với chuyên ngành Quản trị nhân sự *

– Hoàn tất chương trình tại các trường tư thục các ngành kinh tế với chuyên ngành Quản trị nhân sự (tương đương chương trình level 4/ năm 1 và level 5/ năm 2 của chương trình đại học) với điều kiện đầu vào là hoàn thành chương trình lớp 12 *

Lưu ý:

 • Sinh viên có thể được yêu cầu học bổ sung một số môn trong chương trình Cao đẳng Quản trị học của MDIS để đủ điều kiện đầu vào cho chương trình đại học
 • Tất cả sinh viên cần được xét duyệt theo qui trình và chính sách của trường đại học đối tác

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào

 • Đạt điểm C6 trong bài kiểm tra tiếng Anh trong kì thi GCE O level, hoặc
 • IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5), hoặc
 • TOEFL 550, hoặc
 • Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc tương đương

Mục tiêu khóa học:

Cung cấp hiểu biết cho người học về chức năng và những đóng góp của việc quản trị nguồn nhân lực vào mục tiêu của tổ chức

Cung cấp đánh giá về các môn học trong lĩnh vực kinh tế và kiến thức về các vùng kinh tế chức năng khác

Cung cấp mối liên kết nền tảng & phát triển chuyên môn trong lĩnh vực nhân sự

Phát triển lối tư duy phản biện, biết đánh giá và lên kế hoạch trong mọi lĩnh vực

Cung cấp cho sinh viên những kĩ năng và kiến thức cần thiết để phát triển tối đa trong ngành và là tiền đề để học tập lên cao

Thời gian khóa học

 • Vào chương trình năm 2 đại học: 16 tháng toàn thời gian và 24 tháng bán thời gian
 • Vào chương trình năm 3 đại học: 8 tháng toàn thời gian và 12 tháng bán thời gian

Tốt nghiệp

Sinh viên hoàn tất chương trình này sẽ được cấp bằng Cử nhân (danh dự) Kinh tế và Quản trị nhân sự (Top-up) từ Đại học Portsmouth Anh Quốc. Bằng cấp này không hề khác so với các bạn sinh viên tham gia khóa học toàn thời gian tại cơ sở chính ở UK.

Xem thêm thông tin Đại học Portsmouth Anh Quốc

Post Author: admin