Cử nhân Kinh tế và Tài chính – Đại học Bangor

Cử nhân Danh dự Kinh tế và Tài chính (cấp bằng bởi Đại học Bangor, Anh Quốc) – Bachelor of Science (Hons) in Business Studies and Finance (Awarded by Bangor University, UK)

Cử nhân Kinh tế và Tài chính - Đại học Bangor

Thông tin về khóa học

Môn học

Năm 1

1) Introduction to Business and Management

2) Business Study Skills

3) Quantitative Methods

4) Management and Financial Accounting

5) CORE Economics

6) Introduction to Marketing

7) Financial Markets and Institutions

8) Business Information Systems

9) Investment

Năm 2

1) Principles of Marketing

2) Principles of Organisation and Management

3) Probability and Optimisation

4) Financial Accounting

5) Finance

6) Statistical Methods

7) Economics for Managers

8) Macroeconomics

9) Personal Finance

10) Corporate Governance and Regulation

Năm 3

1) Human Resource Management

2) Marketing Strategy and Management

3) Entrepreneurship, Capital and the Firm

4) Financial Economics

5) Advanced Corporate Finance

6) Business Planning

7) Econometrics

8) Strategic Management

9) Advanced Investment Theory and Practice

10) Money and Banking

YÊU CẦU DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Cấu trúc và thời gian học

  • Học toàn thời gian
  • Vào chương trình năm 1 Đại học: 24 tháng
  • Vào chương trình năm 2 Đại học: 16 tháng (miễn giảm chương trình học năm đầu của chương trình Đại học)

Chi phí khóa học

  • Phí đăng kí: 321 SGD
  • Học phí năm 1: 35,310 SGD/ 24 tháng
  • Học phí năm 2: 25,894 SGD/ 16 tháng

Lưu ý:

– Các phí trên đã bao gồm thuế GST 7%

– Các phí hành chính khác chưa bao gồm

Yêu cầu đầu vào

Tất cả sinh viên phải từ 17 tuổi trở lên và thỏa một trong các điều kiện sau:

Vào chương trình năm 1:

– GCE A level với 2 điểm A và 2 điểm AO

– Hoàn tất chương trình Cao đẳng các ngành không liên quan từ các trường cao đẳng nghề Singapore; hoặc

– Hoàn tất chương trình Cao đẳng từ các trường tư thục khác tại Singapore với điều kiện đầu vào từ lớp 10 trở lên

Vào chương trình năm 2:

– Hoàn tất chương trình Cao đẳng tại MDIS; hoặc

– Hoàn tất chương trình Cao đẳng các ngành liên quan từ các trường cao đẳng nghề Singapore; hoặc

– Hoàn tất chương trình từ các trường tư thục khác (tương đương chương trình đào tạo năm 1 đại học) với điều kiện đầu vào yêu cầu tốt nghiệp THPT; hoặc

– Hoàn tất chương trình Cao đẳng nâng cao hoặc ít nhất một năm học tập ở bậc Đại học bất kì ngành nghề nào

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào

– IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5)

– TOEFL IBT 87 (Listening 21, Reading 22, Speaking 23, Writing 21)

– Pearson PTE 56 (không kĩ năng nào dưới 51)

– Cambridge English Test Advanced 169 (không kĩ năng nào dưới 162)

– Hoàn tất chương trình tiếng Anh tại MDIS

Phương pháp đánh giá

Sinh viên được yêu cầu hoàn thành bài tập hoặc bài kiểm tra trên lớp cho mỗi học phần tương ứng.

Tốt nghiệp

Sinh viên hoàn tất chương trình sẽ được cấp bằng Cử nhân Danh dự ngành Kinh tế học và Tài chính, do Đại học Bangor cấp bằng.

Lộ trình học nâng cao

Sau khi hoàn tất chương trình này, sinh viên sẽ được lên chương trình MBA của Đại học Bangor.

Xem thêm thông tin về Đại học Bangor

Post Author: admin