Cư nhân ngành công nghệ khoa học Y Sinh trường Northumbria

CỬ NHÂN KHOA HỌC (DANH DỰ) NGÀNH KHOA HỌC Y SINH DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTHUMBRIA, ANH QUỐC CẤP BẰNG – BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BIOMEDICAL SCIENCE (AWARDED BY NORTHUMBRIA UNIVERSITY, UK)

Cư nhân ngành công nghệ khoa học Y Sinh trường Northumbria

Chương trình học:

Năm 1

 • Cell Biology and Genetics
 • Introductory pathological Sciences
 • Practical Skills
 • Anatomy and Physiology
 • Biochemistry

Năm 2

 • Molecular Biology and Genetics
 • Biology of Disease
 • Cellular Biology and Genetics
 • Cellular and Transfusion Science
 • Principles of Cellular and Biomolecular Analysis
 • Microbiology and Immulogy
 • Medical Biochemistry

Năm 3

 • Pathology in Practice
 • Advanced Analytical Techniques
 • Genomics
 • Molecular Cell interactions
 • Research Project
 • Drug Design and Development

Yêu cầu dành cho sinh viên quốc tế

Cấu trúc và thời gian học

Full time:

Level 4 (vào từ năm 1)

 • Thời gian học: 36 tháng
 • 21 học phần

Level 5 (vào từ năm 2)

 • Thời gian: 24 tháng
 • 14 học phần

Học phí:

Level 4 (vào từ năm 1)

 • Phí đăng ký: 321 SGD
 • Học phí: 42.800 SGD
 • Chi phí hành chính khác: 1.900 -2.100 SGD

Level 5 (vào từ năm 2)

 • Phí đăng ký: 321 SGD
 • Học phí: 28.890 SGD
 • Chi phí hành chính : 1.900 – 2.100 SGD

Học phí đã bao gồm thuế GST

Phí hành chính cho chương trình full time bao gồm phí thành viên MDIS, phí thành viên hàng năm, phí hội thảo, bảo hiểm, phí hướng dẫn (nếu có), bảo hiểm học phí (FPS)

Các phí trên chưa bao gồm các khoản phí khác, sinh viên sẽ chi trả những phí này khi sử dụng các dịch vụ liên quan .

Yêu cầu đầu vào:

– Sinh viên từ 17 tuổi trở lên và đáp ứng một trong những yêu cầu sau:

Level 4 ( vào từ năm 1)

– Hoàn thành chương trình International Foundation Diploma Biomedical Sciences, hoặc

– Vượt qua kỳ thi GCE A level, trong đó điểm B môn Sinh học, hoặc

– Hoàn thành chương trình cao đẳng nghề tại Singapore có liên quan đến khoa học sức khỏe ( với GPA từ 2.0 -2.49) hoặc

– Chương trình dự bị liên quan đến khoa học sức khỏe từ các học viện tư thục khác với yêu cầu đầu vào là hoàn thành lớp 10

Level 5 (vào từ năm 2)

Hoàn thành chương trình cao đẳng nghề tại Singapore có liên quan đến khoa học sức khỏe (với GPA từ 2.5 trở lên)

Yêu cầu Tiếng Anh:

 • IELTS 6.0
 • Sinh viên cần có IELTS 6.0 để vào level 4 và IELTS 6.5 để vào level 5
 • Các sinh viên khác có thể hoàn thành bài test PTE.

Về khóa học:

Ngoài việc phát triển chuyên môn và kỹ năng cho sinh viên, chương trình học còn chú trọng đến thực hành nhằm đảm bảo sinh viên có thể hòa nhập vào thực tiễn.

Chương trình học được thiết kế nhằm mục tiêu:

 • Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về khoa học y sinh như sinh lý học, giải phẩu học, sinh hóa tế bào, di truyền phân tử, miễn dịch học, vi sinh và sinh học bệnh.
 • Phát triển kỹ năng liên quan đến kiến thức về những phương pháp mới trong nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh tật. Hơn thế nữa sinh viên  còn học thêm các chuyên ngành khác như vi sinh, sinh hóa lâm sàng, bệnh lý tế bào, huyết học & khoa học truyền máu, miễn dịch lâm sàng.
 • Phát triển kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn
 • Trang bị cho sinh viên những kỹ năng nhằm đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng hiện nay như kỹ năng quản lý,  kỹ năng tư duy suy nghĩ, kỹ năng giao tiếp, sử dụng công nghệ thông tin, phân tích số liệu, kỹ năng độc lập và làm việc nhóm.
 • Đánh giá được vai trò của nghiên cứu khoa học trong sự phát triển của khoa học y sinh.

Xem thêm thông tin Đại học Northumbria đối tác liên kết đào tạo và cấp bằng chương trình ngành công nghệ Khoa học Y sinh tại đây

Post Author: admin