Cử nhân Quản trị du lịch và khách sạn – Đại học Sunderland

Cử nhân khoa học (Danh dự) Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học sunderland Anh Quốc cấp bằng) – Bachelor of Science (Hons) International Tourism and Hospitality Management (Top-Up) (Awarded by the University of Sunderland, UK)

Cử nhân Quản trị du lịch và khách sạn - Đại học Sunderland

Mục tiêu khóa học

 • Chương trình trang bị kiến thức mang tầm quốc tế cho sinh viên ngành quản trị du lịch khách sạn – đang là một trong ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất hiện nay.
 • Sinh viên sẽ được học những kỹ năng và kiến thức phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.
 • Có nhiều cơ hội nâng cao trong lĩnh vực quản lý và phát triển kinh doanh du lịch khách sạn.
 • Chương trình bao gồm những môn học liên quan như lên kế hoạch chiến lược cho du lịch và giải trí, du lịch đô thị …v..v…

Môn học

 • Strategic Planning for Tourism and Leisure
 • International Hospitality Management
 • Urban Tourism
 • Digital Technologies in the Visitor Economy
 • International Tourism and Hospitality Management Major Project

Cấu trúc và thời gian  

 • Chương trình học toàn thời gian
 • Sinh viên có thể hoàn thành khóa học trong 9 tháng. Bao gồm 2 môn/1 học kỷ và 1 dự án cho học kỳ 2

Học phí

 • Phí đăng kí: 321 SGD
 • Học phí: 18,725 SGD
 • Chi phí khác: 1,900 ~ 2,100 SGD

Lưu ý:

Các chi phí trên đã bao gồm GST 7%

Các phí hành chính dành cho sinh viên bao gồm thẻ thành viên MDIS, phí thành viên hàng năm, phí hội thảo, bảo hiểm y tế, phí hướng dẫn (nếu có) và phí bảo hiểm học phí FPS

Yêu cầu đầu vào

Sinh viên từ 18 tuổi trở lên và đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Hoàn thành chương trình cao đẳng du lịch/Nhà hàng khách sạn/quản lý sự kiện từ trường Cao đẳng địa phương.
 • Cao đẳng nâng cao (HND) có liên quan đến lĩnh vực du lịch/ Nhà hàng khách sạn/ quản lý sự kiện.
 • Hoàn thành chương trình liên quan từ các học viện tư thục khác (tương đương năm nhất và năm 2 đại học) với điều kiện đầu vào là tốt nghiệp 12.

Yêu cầu Tiếng Anh

Sinh viên đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Đạt điểm C6 trong môn Tiếng Anh trong kỳ thi GCE O level, hoặc
 • IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
 • Hoàn thành chương trình Tiếng Anh MDIS
 • Vượt qua bài test MDIS (advanced level)

Lợi thế của chương trình
Sinh viên có nhiều cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề, sử dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện việc học và ứng dụng của mình

Phương pháp đánh giá

Đánh giá thông qua: Bài luận, Thực hành, nghiên cứu, tham quan thực địa, thuyết trình hội thảo và luận án

Bằng cấp

Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được trao bằng Cử nhân khoa học (danh dự) Quản trị du lịch và khách sạn do trường Đại học Sunderland cấp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được quyền sử dụng BSc (Hons) trước tên của mình.

Lộ trình

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể đăng ký học cao hơn với chương trình Thạc sỹ khoa học chuyên ngành du lịch và khách sạn của trường Đại học Sunderland.

Xem thêm thông tin về Đại học Sunderland Anh Quốc

Post Author: admin