EduTrust là gì? Giải đáp từ A đến Z

Luật Giáo dục tư thục ra đời vào tháng 12 năm 2009. Hội đồng giáo dục tư thục (CPE) được thành lập để quản lí giáo dục hệ tư thục tại Singapore. Đây là thành viên của SkillsFuture Singapore (SSG). Tất cả các tổ chức giáo dục tư thục muốn hoạt động được yêu cầu thực hiện đúng theo các nguyên tắc nêu ra trong điều luật mới này. Và EduTrust trở thành thước đo độ uy tín.

EduTrust là gì?

EduTrust là gì?

Standard PEI – Student Contract (Hợp đồng giữa sinh viên và Học viện tư thục)

Đây là bản hợp đồng có giá trị pháp lí giữa Học viện MDIS và học viên.

Bao gồm những yêu cầu bắt buộc như sau:

  • Nêu rõ chi tiết về khóa học gồm tên khóa học, điều kiện tiên quyết, trình độ đào tạo, thời gian khóa học
  • Minh bạch tất cả các chi phí trong và ngoài học phí (các chi phí khác có thể phát sinh trong quá trình học)
  • Cam kết về Bảo hiểm học phí (FPS)
  • Nêu rõ quy chế giải quyết tranh chấp
  • Nêu rõ chính sách hoàn tiền học phí

Tất cả sinh viên được yêu cầu kí tên vào bảng hợp đồng này khi đăng kí và trước khi đóng học phí cho trường.

Bảo hiểm học phí (FPS)

Với Dự luật giáo dục tư thục, học phí của sinh viên sẽ được bảo vệ dựa trên Bảo hiểm học phí.

FPS giúp bảo vệ học phí cho sinh viên quốc tế và địa phương trong trường hợp các trường, học viện tư thục không thể tiếp tục hoạt động do phá sản hoặc đóng cửa. Hơn nữa, FPS bảo vệ sinh viên nếu trường không đóng phạt hoặc trả lại học phí cho sinh viên dựa theo phán quyết của Tòa án Singapore.

Học viện MDIS có bảo hiểm FPS cho cả sinh viên quốc tế và địa phương. Bảo hiểm này nhằm bảo vệ sinh viên tránh các trường hợp sau:

– Mất hoặc không được hoàn trả chi phí đã đóng trước cho trường nếu sinh viên không thể bắt đầu hoặc kết thúc khóa học do MDIS bị phá sản hoặc bị chính phủ Singapore buộc ngừng hoạt động

– MDIS không thể trả tổng khoản phạt cho sinh viên theo phán quyết của Tòa án Singapore khi khoản phạt liên quan đến tranh chấp giữa MDIS và sinh viên về chi phí khóa học mà sinh viên đã đóng cho trường

– 10,000 SGD bồi thường bắt buộc khi sinh viên đột ngột qua đời hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn

Sinh viên MDIS được nhà trường mua bảo hiểm FPS của các hãng LONPAC và Liberty. Bảo hiểm này được tính cho toàn bộ học phí và bất kì khóa học nào phát sinh khi sinh viên gia hạn thời gian học tập dài hơn dự kiến ban đầu (nếu có). 

Chứng nhận bảo hiểm

Sau khi thanh toán phí bảo hiểm, LONPAC/Liberty sẽ cấp chứng nhận bảo hiểm trực tiếp qua email cho sinh viên.

Yêu cầu thanh toán

Sinh viên phải trình chứng nhận bảo hiểm cùng với biên lai học phí khi nộp hồ sơ yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm. LONPAC/ Liberty sẽ thông báo cho sinh viên về các thủ tục liên quan để được hoàn trả theo đúng quy định.

Bảo hiểm y tế

MDIS mua bảo hiểm y tế của hãng Liberty cho tất cả sinh viên của trường (trừ những bạn được phép chọn không tham gia theo quy định của chính sách EduTrust). Phí phải trả cho bảo hiểm y tế được nêu rõ trong bảng chi phí có trong hợp đồng sinh viên.

Bảo hiểm này cung cấp mức bảo hiểm cơ bản tối thiểu 20,000 SGD hằng năm cho sinh viên thuộc diện B1 tại các bệnh viện công và bệnh viện tái cơ cấu (các bệnh viện hoạt động như bệnh viên tư nhưng thuộc sở hữu của chính phủ, dưới sự quản lí của Bộ Y tế Singapore). Và bảo hiểm này có giá trị trong 1 năm, với 24 giờ bảo hiểm tại Singapore và nước ngoài (nếu sinh viên tham gia các hoạt động liên quan đến trường) trong suốt khóa học của mình.

Để biết thêm thông tin về Luật giáo dục tư thục Singapore, sinh viên truy cập http://www.cpe.gov.sg để biết thêm chi tiết.

Post Author: admin