Cử nhân An ninh mạng - Đại học Teesside

Cử nhân An ninh mạng – Đại học Teesside

Cử nhân khoa học (Danh dự) An ninh mạng (Đại học Teesside Anh Quốc cấp bằng) – Bachelor of Science (Hons) Cybersecurity and Networks (Awarded by Teesside University, UK) Mục tiêu khóa học Đào tạo những sinh viên nhiệt tình, năng động, có kiến thức sâu rộng về mạng lưới an ninh mạng cũng như […]

Cử nhân khoa học ngành Công nghệ Thông tin

Cử nhân khoa học ngành Công nghệ Thông tin

CỬ NHÂN KHOA HỌC (DANH DỰ) NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TEESSIDE, ANH QUỐC CẤP BẰNG – BACHELOR OF SCIENCE (HONS) INFORMATION TECHNOLOGY (AWARDED BY TEESSIDE UNIVERSITY, UK) Cấu trúc chương trình học ngành Công nghệ thông tin Năm 1 Client Side Scripting Computer and Mobile Technologies Internet Architecture and Security Rapid […]

Liên Hệ Ngay