Cử nhân khoa học Hóa sinh - Đại học Portsmouth

Cử nhân khoa học Hóa sinh – Đại học Portsmouth

Cử nhân khoa học (Danh dự) Hóa sinh do Đại học Portsmouth Anh Quốc cấp bằng – Bachelor of Science (Hons) Biochemistry (Awarded by University of Portsmouth, UK) VỀ KHÓA HỌC Cấu trúc và thời gian học – Vào chương trình năm 1 (Level 4): 24 tháng – Vào chương trình năm 2 (Level 5): […]

Cử nhân Khoa học Y sinh - Đại học Coventry

Cử nhân Khoa học Y sinh – Đại học Coventry

Cử nhân Khoa học (Danh dự) Khoa học Y sinh (do Đại học Coventry Anh Quốc cấp bằng) – Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science (Awarded by Coventry University, UK). CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC Năm 1 HUMAN PHYSIOLOGY IN HEALTH AND DISEASE BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY SKILLS FOR BIOMEDICAL SCIENCE 1 […]

Cư nhân ngành công nghệ khoa học Y Sinh trường Northumbria

Cư nhân ngành công nghệ khoa học Y Sinh trường Northumbria

CỬ NHÂN KHOA HỌC (DANH DỰ) NGÀNH KHOA HỌC Y SINH DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTHUMBRIA, ANH QUỐC CẤP BẰNG – BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BIOMEDICAL SCIENCE (AWARDED BY NORTHUMBRIA UNIVERSITY, UK) Chương trình học: Năm 1 Cell Biology and Genetics Introductory pathological Sciences Practical Skills Anatomy and Physiology Biochemistry Năm 2 Molecular Biology and Genetics […]

Cử nhân Khoa học ngành Công Nghệ Sinh Học

Cử nhân Khoa học ngành Công Nghệ Sinh Học

CỬ NHÂN KHOA HỌC (DANH DỰ) NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTHUMBRIA, ANH QUỐC CẤP BẰNG – BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BIOTECHNOLOGY (AWARDED BY NORTHUMBRIA UNIVERSITY, UK) Chương trình học: Năm 1 Practical Skills Cell Biology and Genetics Introduction to the Microbial World Biochemistry Animal and Plant Biology Anatomy and Physiology Năm […]

Liên Hệ Ngay