Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Đại học Sunderland

Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Đại học Sunderland tại Singapore

Bạn đang muốn du học thạc sỹ quản trị kinh doanh Singapore. Lựa chọn học Thạc sỹ quản trị kinh doanh (Đại học Sunderland, Anh Quốc cấp bằng) – Master of Business Administration (Awarded by the University of Sunderland, UK) được nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn. Tìm hiểu ngay về chương trình học […]

Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh - Đại học Portsmouth

Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh – Đại học Portsmouth

Cử nhân khoa học (Danh dự) Hệ thống thông tin kinh doanh (Top-up) (Đại học Portsmouth, Anh cấp bằng) – Bachelor of Science (Hons) Business Information Systems (Top-Up) (Awarded by University of Portsmouth, UK) Thông tin về khóa học Mục tiêu khóa học Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật […]

Cử nhân Kinh tế và Tài chính - Đại học Bangor

Cử nhân Kinh tế và Tài chính – Đại học Bangor

Cử nhân Danh dự Kinh tế và Tài chính (cấp bằng bởi Đại học Bangor, Anh Quốc) – Bachelor of Science (Hons) in Business Studies and Finance (Awarded by Bangor University, UK) Thông tin về khóa học Môn học Năm 1 1) Introduction to Business and Management 2) Business Study Skills 3) Quantitative Methods 4) […]

Thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing quốc tế - Đại học Bangor

Thạc sỹ ngành Marketing quốc tế – Đại học Bangor

Thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing quốc tế (Đại học Bangor, Anh Quốc cấp bằng) – Master of Business Administration in International Marketing (Awarded by Bangor University, UK) Về khóa học Môn học Marketing Strategy (15 credits) Marketing Analysis (15 credits) Management Research (15 credits) Organisations and People (15 credits) International Marketing […]

Cử nhân Tài chính và kế toán - Đại học Bangor

Cử nhân Tài chính và kế toán – Đại học Bangor

Cử nhân (Danh dự) Tài chính và kế toán (cấp bằng bởi Đại học Bangor, Anh Quốc) – Bachelor of Science (Hons) in Accounting and Finance (Awarded by Bangor University, UK) VỀ KHÓA HỌC Môn học Năm 1 Introduction to Business and Management Business Study Skills Quantitative Methods Management and Financial Accounting CORE Economics Introduction […]

Thạc sĩ Quản trị nhân sự - Đại học Sunderland

Thạc sĩ Quản trị nhân sự – Đại học Sunderland

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (QUẢN TRỊ NHÂN SỰ) – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) Về khóa học Môn học Fianacial Management and Control (15 tín chỉ) Managing and Leading People (15 tín chỉ) Operations Management (15 tín chỉ) International Business Environment (15 tín chỉ) Marketing Management (15 tín chỉ) Global Corporate […]

Cư nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Bangor

Cư nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Bangor

Cử nhân (Danh dự) Tài chính ngân hàng, cấp bằng bởi Đại học Bangor, Anh Quốc – Bachelor of Science (Hons) in Banking and Finance (Awarded by Bangor University, UK) VỀ KHÓA HỌC Môn học Cấu trúc chương trình học Năm 1 Introduction to Business and Management Business Study Skills Quantitative Methods Management and Financial […]

Cư nhân danh dự Quản trị Kinh Doanh - Đại học Sunderland

Cư nhân danh dự Quản trị Kinh Doanh – Đại học Sunderland

Cử nhân Danh dự Quản trị kinh doanh, cấp bằng bởi Đại học Sunderland, Anh Quốc – Bachelor of Arts (Hons) Business and Management (Top-Up) Awarded by the University of Sunderland, UK Về khóa học Môn học Introduction to Strategic Management (20 tín chỉ) Developing Career Prospects (20 tín chỉ) Responsible Business (20 tín chỉ) Marketing […]

Thạc sĩ quản trị chuỗi cung ứng - Đại học Sunderland

Thạc sĩ quản trị chuỗi cung ứng – Đại học Sunderland

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG) DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SUNDERLAND, UK CẤP BẰNG – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) (AWARDED BY THE UNVERISITTY OF SUNDERLAND, UK) Môn học Financial Management and Control (15 tín chỉ) Managing and Leading People (15 tín chỉ) Operations Management (15 tín chỉ) […]

Cử nhân kinh tế Quản trị nhân sự - Đại học Portsmouth

Cử nhân kinh tế Quản trị nhân sự – Đại học Portsmouth

Bachelor of Arts (Hons) Business and Human Resource Management (Top-Up) – Cử nhân (Danh dự) Kinh tế và Quản trị nhân sự (Top – up) Môn học Chương trình đại học năm 2 Human Resource Development – 20 tín chỉ Contemporary Employment Relations – 20 tín chỉ Employability, Research And Professional Development – 20 tín […]

Liên Hệ Ngay