Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí - Đại học Teesside

Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí – Đại học Teesside

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Cơ khí (do Đại học Teesside, Anh Quốc cấp bằng) – Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical (Awarded by Teesside University, UK) VỀ KHÓA HỌC Mục tiêu khóa học: – Tạo niềm đam mê về kĩ thuật cơ khí, ứng dụng vào các tình huống khác nhau và tạo nên […]

Thạc sĩ ngành kỹ thuật Điện - Điện tử - Đại học Teesside

Thạc sĩ ngành kỹ thuật Điện – Điện tử – Đại học Teesside

THẠC SĨ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TEESSIDE CẤP BẰNG – MASTER OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONIC AND ELECTRICAL (AWARDED BY TEESSIDE UNIVERSITY) Về khóa học: Mục tiêu chương trình học: – Mang đến cho sinh viên niềm đam mê về kỹ thuật điện – điện tử, ứng dụng kiến thức đó […]

Cử nhân Kỹ thuật Điện Điện tử - Đại học Teesside

Cử nhân Kỹ thuật Điện Điện tử – Đại học Teesside

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Điện Điện tử (cấp bằng bởi Đại học Teesside, Anh Quốc) – Bachelor of Engineering (Hons) Electronic and Electrical (awarded by Teesside University, UK) VỀ KHÓA HỌC Tại sao chọn Khoa Kỹ thuật tại MDIS? – Được trang bị phòng thí nghiệm và thực hành kĩ thuật ngay trong […]

Chương trình thạc sĩ kỹ thuật cơ khí trường Đại học Teeside

Chương trình thạc sĩ kỹ thuật cơ khí trường Đại học Teeside

THẠC SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TEESIDE, ANH QUỐC CẤP BẰNG – MASTER OF ENGINEERING (HONS) MECHANICAL (AWARDED BY TEESSIDE UNIVERSITY, UK) Thời gian khóa học 48 tháng ( bắt đầu từ năm 1) 36 tháng (bắt đầu từ năm 2) Học phí: Phí đăng ký: 321 SGD 48 tháng ( vào […]

Cư Nhân Danh Dự Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí

Cư nhân danh dự ngành Kỹ Thuật Cơ Khí

CỬ NHÂN DANH DỰ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTHUMBRIA, ANH QUỐC – BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHANICAL ENGINEERING (AWARDED BY NORTHUMBRIA, UK) Về khóa học: Môn học: Năm 1: Introductory Mechanics Energy and the Environment Design Materials and Manufacture Engineering Skills in Experimentation and Presentation Engineering Mathematics Năm 2 Applied Mechanics […]

Cử nhân danh dự ngành Kỹ Thuật Điện - Điện tử

Cử nhân danh dự ngành Kỹ Thuật Điện – Điện tử

CỬ NHÂN DANH DỰ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTHUMBRIA, ANH QUỐC CẤP BẰNG – BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (AWARDED BY NORTHUMBRIA UNIVERSITY, UK) Môn học Năm 1: Computer Programming Digital Electronics and Communications  Electrical and Electronic Principles Fundamentals of Energy Systems Research, Analysis and Presentation […]

Liên Hệ Ngay