Thạc sĩ khoa học ngành Tâm lý học - Đại học Coventry

Thạc sĩ khoa học ngành Tâm lý học – Đại học Coventry

THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH TÂM LÝ HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC COVENTRY, ANH QUỐC CẤP BẰNG – MASTER OF SCIENCE APPLIED PSYCHOLOGY (AWARED BY COVENTRY UNIVERSITY, UK) Về khóa học: Chương trình học dành cho sinh viên có nền tảng kiến thức về tâm lý và muốn nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh […]

Cư nhân khoa học ngành Tâm lý học

Cư nhân khoa học ngành Tâm lý học

CỬ NHÂN KHOA HỌC (DANH DỰ) NGÀNH TÂM LÝ HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC COVENTRY, ANH QUỐC CẤP BẰNG – BACHELOR OF SCIENNCE (HONS) PSYCHOLOGY (TOP-UP) (AWARDED BY COVENTRY UNIVERSITY, UK) Về khóa học: Khóa học này giảng dạy cho sinh viên cách thức để hiểu được suy nghĩ, cảm xúc và cách cư xử của […]

Liên Hệ Ngay