Cử nhân danh dự ngành thiết kế thời trang và diệt may

Cử nhân danh dự ngành thiết kế thời trang và diệt may

CỬ NHÂN DANH DỰ NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ DỆT MAY – BACHELOR OF ARTS (HONS) FASHION AND TEXTILE DESIGN Về khóa học: Môn học Năm 1/ level 4: Core Skills: Fashion Core Skills: Textiles Design Research and Development Digital Designing for Fashion and Textiles Design Resolutions Introduction to Visual Culture (Fashion and Textile Design) […]

Liên Hệ Ngay