Chương trình luyện thi O level dành cho sinh viên quốc tế

Chương trình luyện thi O level cho sinh viên quốc tế

Thông tin tuyển sinh chương trình luyện thi O level tại Học viên MDIS Singapore dành cho sinh viên quốc tế với 2 chương trình 10 tháng và 16 tháng. Hoàn tất O level, bạn có thể học tiếp chương trình luyện thi A level. Vậy nên bạn chú ý nhé. Thông tin tổng quan […]

Chương trình luyện thi A level cho sinh viên quốc tế

Chương trình luyện thi A level cho sinh viên quốc tế như thế nào? Điều kiện và học phí ra sao? Du học Việt Phương sẽ giải đáp ngay sau đây. Chương trình luyện thi A level cho sinh viên quốc tế như thế nào? Tổng quan chương trình luyện thi A level cho sinh […]

Liên Hệ Ngay