MDIS Singapore

Học viện MDIS – Ngôi trường đẳng cấp ở Singapore

Học viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS) được thành lập vào năm 1956 và là một trong những học viện phi lợi nhuận lâu đời nhất Singapore. MDIS có 2 nhánh chính: Học viện MDIS ở Singapore (Management Development Institute of Singapore Pte Ltd) chuyên về quản lý về các hoạt động đào tạo […]

Liên Hệ Ngay