Thạc sĩ quản trị chuỗi cung ứng – Đại học Sunderland

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG) DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SUNDERLAND, UK CẤP BẰNG – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) (AWARDED BY THE UNVERISITTY OF SUNDERLAND, UK)

Thạc sĩ quản trị chuỗi cung ứng - Đại học Sunderland

Môn học

  • Financial Management and Control (15 tín chỉ)
  • Managing and Leading People (15 tín chỉ)
  • Operations Management (15 tín chỉ)
  • International Business Environment (15 tín chỉ)
  • Marketing Management (15 tín chỉ)
  • Global Corporate Strategy (15 tín chỉ)
  • Managing Innovation and Technology Transfer (15 tín chỉ)
  • Global Logistics and Supply Chain Management (15 tín chỉ)
  • MBA Dissertation (60 tín chỉ)

Yêu cầu dành cho sinh viên quốc tế

Cấu trúc và thời gian học:

  • 12 tháng (full time)

Chi phí gồm:

– Phí đăng ký : 321 SGD

– Học phí: 26.215 SGD

Tất cả các phí đã bao gồm thuế

Các chi phí hành chính khác chưa bao gồm

Điều kiện đầu vào:

Sinh viên đủ 19 tuổi trở lên và thỏa một trong những điều kiện sau:

–  Bằng cử nhân danh dự của Anh Quốc (xếp loại trung bình khá trở lên) hoặc tương đương với ít nhất 6 tháng kinh nghiệm việc làm trong lĩnh vực có liên quan, hoặc:

–  Bằng cử nhân danh dự (xếp loại trung bình) hoặc bằng cấp tương đương khác của Anh Quốc với ít nhất 2 năm kinh nghiệm việc làm trong lĩnh vực có liên quan, hoặc

– Những sinh viên đang giữ vị trí cấp cao nhưng không có nền tảng học thuật sẽ được trường xem xét. Sinh viên phải cung cấp đầy đủ những hồ sơ có thể chứng minh về khả năng và kinh nghiệm làm việc

Lưu ý: Kinh nghiệm việc làm phải ở trình độ đại học, khả năng quản lý hoặc chuyên môn bao gồm công tác tình nguyện, thực tập, quản lý dự án,…Các hồ sơ của sinh viên tùy thuộc vào sự xét duyệt của đại học Sunderland

Yêu cầu Tiếng Anh:

Sinh viên phải đáp ứng được một trong những yêu cầu sau:

–  Đạt tối thiểu điểm C6 môn Tiếng Anh trong kỳ thi O level, hoặc

– IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc

– Hoàn thành chương trình Tiếng Anh của MDIS, hoặc

– PTE (điểm thành phần đạt tối thiểu là 51 và tổng điểm là 52), hoặc

– CAE đạt từ điểm C trở lên, hoặc

– Vượt qua được bài test MDIS (advanced level), hoặc tương đương

Mục tiêu khóa học

Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (quản trị chuỗi cung ứng) cung cấp cho sinh viên các chương trình nghiên cứu sau đại học. Chương trình học này nhằm mục tiêu:

– Tạo cơ hội cho sinh viên mở rộng kiến thức quản lý, năng lực và kỹ năng giải quyết vấn đề, sẽ nâng cao khả năng quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp cũng như tổ chức phi lợi nhuận

– Cung cấp kiến thức quản lý quốc tế và các nền văn hóa khác nhau, nhận thức và hiểu biết về các vấn đề ảnh hưởng đến tính hiệu quả của doanh nghiệp và quan điểm mang tính toàn cầu về những vấn đề chiến lược

– Đào tạo nên những nhà quản lý cấp cao có khả năng nâng cao tính hiệu quả của doanh nghiệp và tạo nên sự khác biệt cho những doanh nghiệp đó

Phương pháp đánh giá:

Phương pháp đánh giá chủ yếu dựa vào bài tập

Tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành chương trình học sẽ được nhận bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (quản trị chuỗi cung ứng) do trường Đại học Sunderland cấp bằng. Bằng cấp này có giá trị hoàn toàn giống với việc sinh viên học tại trường Sunderland. Sau khi tốt nghiệp sinh viên được phép sử dụng danh hiệu Thạc sĩ quản trị kinh doanh sau tên của họ.

Xem thêm thông tin Đại học Sunderland Anh Quốc

Cơ hội ngành nghề:

Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh trang bị cho sinh viên vai trò quản lý cấp cao trong nhiều tổ chức doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh của Sunderland, hiện nay đang nắm giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao như Kiểm soát tài chính, Tổng giám đốc ở Đông Âu, Trưởng Phòng ở Trung Quốc, Phó chủ tịch của một tập đoàn Canada…

Post Author: admin