Thạc sĩ Quản trị du lịch và khách sạn – Đại học Sunderland

Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học Sunderland – Anh Quốc cấp bằng) – Master of Science Tourism and Hospitality (Awarded by the University of Sunderland, UK)

Thạc sĩ Quản trị du lịch và khách sạn - Đại học Sunderland

Về khóa  học

Môn học

 • Tourism Concepts and Issues
 • Hospitality Management Studies
 • Research Methods for the Services Sector
 • Current Practices in the Visitor Economy
 • Tourism and Hospitality Major Project

Cấu trúc và thời gian

 • Chương trình toàn thời gian
 • Chương trình toàn thời gian có thể hoàn thành trong vòng 12 tháng, Sẽ có 2 kì (2 môn học/1 kì) và một dự án

Chi phí

 • Phí đăng kí: S$ 321.00
 • Học phí: S$21,400.00

Lưu ý:

 • Toàn bộ chi phí trên đã bao gồm 7% thuế GST
 • Không bao gồm chi phí khác

Yêu cầu đầu vào

Trên 19 tuổi và đáp ứng một trong những yêu cầu dưới đây

– Bằng cử nhân (xếp loại trung bình khá) ở ngành bất kì

Hoặc

– Các bằng cấp khác hoặc kinh nghiệm làm việc tại cơ sở được công nhận tương đương với bằng cử nhân

Yêu cầu tiếng Anh

– Trình độ tiếng anh ở cấp độ GCE ’O’ (C6)

Hoặc

– IELTS 6.0 (Không có kỹ năng nào dưới 5.5)

Hoặc

– Hoàn thành chương trình tiếng Anh của MDIS (MDIS Professional Certificate in English (PCIE))

Hoặc

– Bài kiểm tra tiếng Anh PTE (Pearson Test of English Academic) với tổng số điểm là 52 và điểm từng thành phần là 51 trở lên

Hoặc

– Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge nâng cao (CAE) từ cấp độ C trở lên.

Hoặc

–  Vượt qua bài kiểm tra đầu vào của MDIS

Hoặc

– Bằng cấp khác tương đương

Mục tiêu chương trình

Chương trình Thạc sỹ chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn được thiết kế tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tế và phản ánh thông qua các hoạt động thực địa hoặc hoạt động từ trường, lớp.

Chương trình áp dụng các phương pháp khoa học xã hội trong cả nghiên cứu du lịch và khách sạn thông qua việc tập trung vào bối cảnh toàn cầu hóa, thương mại hóa và tiêu dung

Điểm mạnh của chương trình là mối liên kết giữa ngành công nghiệp du lịch, lữ hành và khách sạn liên quan đến tổ chức và quản lý. Cũng như cung cấp những trải nghiệm thỏa đáng cho người tiêu dung.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sỹ quản trị du lịch & khách sạn của trường Đại học Sunderland có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong mảng quản lý tại các địa điểm tham quan du lịch, resort, bảo tàng…..

Sinh viên có thể lựa chọn giữa việc kinh doanh du lịch / khách sạn hoặc trở thành nhà nghiên cứu và giảng dạy.

Xem thêm thông tin về Đại học Sunderland

Post Author: admin