Thạc sỹ ngành Marketing quốc tế – Đại học Bangor

Thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing quốc tế (Đại học Bangor, Anh Quốc cấp bằng) – Master of Business Administration in International Marketing (Awarded by Bangor University, UK)

Thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing quốc tế - Đại học Bangor

Về khóa học

Môn học

 • Marketing Strategy (15 credits)
 • Marketing Analysis (15 credits)
 • Management Research (15 credits)
 • Organisations and People (15 credits)
 • International Marketing (15 credits)
 • Global Brand Management (15 credits)
 • International Marketing Communication (15 credits)
 • Consumers in Global & Digital (15 credits)
 • Applied Business Projects (60 credits)

Cấu trúc và thời gian

Chương trình toàn thời gian: 12 tháng

Chi phí

Phí đăng kí: S$321

Học phí: S$23,540

Toàn bộ chi phí trên đã bao gồm 7% thuế GST, Không bao gồm chi phí khác

Yêu cầu đầu vào

Trên 21 tuổi và đáp ứng một trong những yêu cầu dưới đây:

– Bằng cử nhân danh dự của Anh Quốc (xếp loại trung bình khá trở lên)

Hoặc

– Bằng Đại học từ trường Đại học tại quốc gia khác tương đương

Hoặc

– Sinh viên có độ tuổi tối thiểu là 30 với 8 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí quản lý.

 Yêu cầu tiếng anh

– IELTS 6.0 và không có kỹ năng nào dưới 5.5

Hoặc

– TOEFL (IBT) 87 (Nghe 21, Đọc 22, Nói 23 & Viết 21)

Hoặc

– Bài kiểm tra PTE 56 (không có điểm thành phần dưới 51)

Hoặc

– Cambridge English Test Advanced – 169 (không có điểm thành phần dưới 162)

Hoặc

– Hoàn thành chương trình tiếng Anh của MDIS (MDIS Professional Certificate in English (PCIE))

Công nhận

 • Chương trình này được công nhận bởi CIMA (Chartered Institute of Management Accountants- Hiệp hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh Quốc)
 • Sinh viên hoàn thành chương trình MBA chuyên ngành Marketing quốc tế sẽ được miễn giảm môn học trong CIMA

Mục tiêu chương trình

Chương trình được thiết kế cho sinh viên có mong muốn bắt đầu hoặc phát triển xa hơn trong sự nghiệp ở lĩnh vực Marketing. Giúp sinh viên khám phá các nguyên tắc, khái niệm lý thuyết và thực hành marketing trong bối cảnh kinh doanh hiện tại, tập trung phát triển học thuật và áp dụng kỹ năng vào Marketing bao gồm quảng cáo, quản trị thương hiệu, dịch vụ khách hàng, quan hệ công chúng và điều tra thị trường.

Chương trình cũng hỗ trợ sinh viên cải thiện kiến thức và kỹ năng trên phạm vi rộng hơn về chủ đề kinh doanh và quản lý, bao gồm tổ chức, sử dụng những thay đổi trong môi trường bên ngoài cùng phương thức quản lý của họ để giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan trong chiến lược kinh doanh

Muc tiêu quan trọng nhất là cung cấp quy trình đào tạo, phân tích những thông tin có liên quan trong phát triển chiến lược marketing ở cả khu vực công và tư nhân. Xem xét tiềm năng Marketing tại địa phương, quốc gia và toàn cầu nhằm hướng dẫn sinh viên phương thức phân tích chiến lược, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

Bằng cấp

Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận bằng Thạc sỹ quản trịnh kinh doanh chuyên ngành Marketing quốc tế từ Đại học Bangor, Anh Quốc.

Xem thêm thông tin về Đại học Bangor Anh Quốc

Post Author: admin